Translator Dutch-English and English-DutchVertaler Engels-Nederlands en Nederlands-Engels

Kiki van Gurp – Sworn translator Dutch-English and English-Dutch

You’re looking for a sworn translator Dutch-English / English-Dutch in or near Den Haag? Contact me for a quote via +31 (0)6 20 20 30 03 or via agurp@worldonline.nl

Let me begin with a short introduction of myself

My name is Kiki van Gurp, in 2006 I graduated as translator Dutch-English and at the beginning of 2007 I was sworn in as a translator of English and Dutch at the District Court of The Hague [Rechtbank Den Haag]. Subsequently, from 2007 – 2008 I attended the Legal Translation Dutch English/English-Dutch course given by Chris Odijk in Amsterdam in order to broaden my knowledge and deepen my understanding of the law. As a sworn translator I am permitted to put my stamp on translations I make of official documents. For more information on who I am and how I came to be a translator, see Kiki van Gurp.

A wide range of interests

However, I do not solely translate and edit legal documents and texts, sworn or not, you can also call on me if you are looking for a translator for other sorts of texts. I have a wide range of interests including art, cinema, the environment, internet technology, literature, music, politics, science, theatre and travel. To gain some insight into my interests and inspirations, see Links.

Skills and competencies

What do I have to offer you as translator Dutch-English and editor?

I can:

 • provide you with (sworn) translations of your documents and texts from English to Dutch and from Dutch to English;
 • edit your Dutch and English documents and texts;
 • correct your Dutch and English documents and texts, both in the grammatical and in the lay-out sense;
 • proofread your Dutch and English documents and texts;
 • write for search engines (SEO): composing and optimizing of titles, meta descriptions, texts et cetera thereby ensuring your target audience is better able to find you;
 • adapt your Dutch and English texts for online use (html, xml, css);
 • work in and with various content management systems (cms) and software programmes

My personal qualities

What do I personally add to the mix?

I am:

 • accurate;
 • committed and engaged;
 • creative;
 • flexible;
 • inventive;
 • punctual;
 • reliable and trustworthy

In short, if you are looking for an excellent translation and want it delivered on time, please e-mail me and I will reply to your enquiry as soon as possible, though within three working days at the latest. For information on previous translation assignments, see my CV.


Back to top

Kiki van Gurp – Beëdigd vertaler Engels-Nederlands en
Nederlands-Engels

U zoekt een beëdigd vertaler Nederlands-Engels / Engels-Nederlands in de omgeving Den Haag? Neem contact op voor een offerte via +31 (0)6 20 20 30 03 of via agurp@worldonline.nl

Laat ik mij eerst in het kort voorstellen

Mijn naam is Kiki van Gurp, sinds 2006 ben ik afgestudeerd als vertaler Engels-Nederlands en begin 2007 ben ik bij de Rechtbank Den Haag beëdigd als vertaler Engels en Nederlands. Vervolgens heb ik van 2007-2008 bij Chris Odijk te Amsterdam de cursus Juridisch Vertalen Nederlands-Engels/Engels-Nederlands gevolgd om mijn begrip en kennis van het recht te verdiepen. Als beëdigd vertaler ben ik gerechtigd mijn stempel op door mij gemaakte vertalingen van officiële documenten te zetten. Voor meer informatie over wie ik ben en hoe ik tot het vertalen kwam, zie Kiki van Gurp.

Breed geïnteresseerd

Maar ik houd mij niet uitsluitend bezig met het vertalen en redigeren van al dan niet beëdigde juridische documenten en teksten, ook voor andersoortige teksten kunt u bij mij terecht. Mijn interesses zijn breed en omvatten o.a. beeldende kunst, film, literatuur, het milieu, muziek, politiek, reizen, theater en wetenschap. Om een beetje inzicht te krijgen in mijn interesses en inspiratiebronnen, zie Links.

Mijn vaardigheden

Wat heb ik u als vertaler Engels-Nederlands c.q. redacteur te bieden?

Ik kan:

 • uw documenten c.q. teksten (beëdigd) vertalen van het Engels naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Engels;
 • uw Engels- en Nederlandstalige documenten en teksten redigeren;
 • uw Engels- en Nederlandstalige documenten en teksten corrigeren, zowel in grammaticale als in opmaaktechnische zin;
 • uw Engels- en Nederlandstalige teksten proeflezen;
 • schrijven voor zoekmachines (componeren en optimaliseren van titels, meta-omschrijvingen, teksten e.d. zodat u beter gevonden wordt door uw doelgroep);
 • uw Engels- en Nederlandstalige teksten geschikt maken voor plaatsing op internet (html, xml, css);
 • werken met diverse contentmanagementsystemen (cms) en softwareprogramma’s

Mijn persoonlijke eigenschappen

Wat voeg ik zelf aan het hierboven geschetste toe?

Ik ben:

 • betrokken;
 • betrouwbaar;
 • creatief;
 • flexibel;
 • nauwkeurig;
 • punctueel;
 • vindingrijk

Kortom, u wilt een uitstekende vertaling en deze op tijd ontvangen? Neem dan contact op per e-mail en ik stuur u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen de gevraagde informatie en/of offerte. Voor informatie over eerder door mij verrichte vertaalopdrachten, zie mijn CV.


Terug naar boven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.