CV

Kiki van Gurp – Sworn translator Dutch-English and English-Dutch

You’re looking for a sworn translator to securely translate your document or text from Dutch to English or from English to Dutch? Then look no further, but send me an e-mail. Below is a list of several of the translation assignments I have completed until now.

Translation assignments

 • Check and correction English-language text for an event organisation (website)
 • Check and correction Dutch-language text for an event organisation (website)
 • Sworn translation Dutch-English annual income statement
 • Long-term assignment for a publishing company based in The Netherlands. The work includes checking English-language manuscripts, ensuring author guidelines are followed, some editing and correcting of proofs, contact with authors and editors
 • Translation Dutch-English subsidy application plus correction of Dutch text
 • Sworn translation Dutch-English Instrument of inheritance plus required appendices
 • Sworn translation Dutch-English Inheritance tax return
 • Sworn translation Dutch-English Havo diploma and list of marks
 • Sworn translation Dutch-English marriage certificate
 • Translation Dutch-English part of a theatrical text
 • Sworn translation Dutch-English Certificate of nationality
 • Sworn translation Dutch-English Will and Extract of a death certificate
 • Translation Dutch-English website texts for craft beer brewery located in the Netherlands
 • Sworn translation Dutch-English instrument of registration of divorce
 • Translation Dutch-English large number of articles regarding trust office regulations
 • Correction, editing and some translation Dutch-English Trust Officer training modules
 • Translation Dutch-English text on Works Council
 • Sworn translation Dutch-English Judgment
 • Sworn translation Dutch-English Official report
 • Sworn translation Dutch-English Life certificate
 • Sworn translation Dutch-English list of marks and study reports
 • Translation Dutch-English (11,500 words) commissioned by Lingua Skills (translation agency)
 • Sworn translation Dutch-English Tax return form income tax
 • Translation English-Dutch and text correction regarding Nasan Tur (Galerie West, The Hague)
 • Sworn translation Dutch-English Will
 • Translation Dutch-English website NEOC B.V.
 • Sworn translation English-Dutch Articles 10 – 10.6 + cover page constitution
 • Sworn translation Dutch-English Instrument of transfer of title
 • Text correction and editing Dutch-English text book
 • Sworn translation Dutch-English bank statements
 • Sworn translation Dutch-English Naturalisation request
 • Sworn translation Dutch-English document regarding shares
 • Sworn translation Dutch-English Certificate of appointment executor
 • Translation English-Dutch surtitles The Beard of God by Hotel Modern
 • Sworn translation Dutch-English driver’s licences
 • Translation Dutch-English brochure and text for website ecomobiel 2011
 • Sworn translation English-Dutch Birth certificate
 • Translation Dutch-English article Audrey Illouz (Nicolas Milhé) for Galerie West, The Hague
 • Translation English-Dutch article BLOK [magazine on bouldering]
 • Translation Dutch-English website ecomobiel 2010
 • Sworn translation Dutch-English two PIO card certificates
 • Translation English-Dutch various documents commissioned by Golf Cromvoirt Beheer, Den Bosch
 • Translation English-Dutch and editing ECR-M16
 • Translation Dutch-English brochure ‘Het Duet’
 • Translation Dutch-English Recruitment via LinkedIn
 • Text correction and translation English-Dutch Sekule Dunes
 • Translation and corrections Dutch-English website Angi Studio
 • Translation Dutch-English summary script commissioned by Volya Films, Rotterdam
 • Translation English-Dutch article Robles & Fendt for Sociaal Bestek, Reed Business Information, The Hague
 • Translation English-Dutch summaries for Gedrag & Organisatie, Reed Business Information, The Hague
 • Translation Dutch-English brochure International Productions Koninklijke Schouwburg [Royal Theatre], The Hague

Are you looking for a translator?

Should you need a translation, please e-mail me and I will reply to your enquiry as soon as possible, though within three working days at the latest.

Should you wish to consult my rates first, you can do so here.


Back to top

Kiki van Gurp – Beëdigd vertaler Engels-Nederlands en
Nederlands-Engels

U zoekt een beëdigd vertaler om uw document of tekst zorgvuldig te vertalen van het Nederlands naar het Engels of van het Engels naar het Nederlands? Zoek dan niet verder, maar stuur mij een e-mail. Hieronder een lijst van een aantal van de vertaalopdrachten die ik tot nu toe voltooide.

Vertaalopdrachten

 • Controle en corrigeren Engelstalige tekst t.b.v. een evenementenorganisatie (website)
 • Controle en corrigeren Nederlandstalige tekst t.b.v. een evenementenorganisatie (website)
 • Beëdigde vertaling N-E jaaropgave
 • Langlopende opdracht voor een in Nederland gevestigde uitgever; het werk houdt o.a. het volgende in: nalopen van Engelstalige manuscripten, toezien op de naleving van auteursrichtlijnen, enige redactie- en correctiewerkzaamheden m.b.t.proeven, en aanspreekpunt zijn voor auteurs en redacteuren
 • Vertaling N-E subsidieaanvraag plus correctie Nederlandse tekst
 • Beëdigde vertaling N-E Akte van erfrecht plus alle vereiste bijlagen
 • Beëdigde vertaling N-E Aangifte erfbelasting
 • Beëdigde vertaling N-E Havo-diploma en cijferlijst
 • Beëdigde vertaling N-E Huwelijksakte
 • Vertaling N-E deel van een theatertekst
 • Beëdigde vertaling N-E Verklaring van nationaliteit
 • Beëdigde vertaling N-E testament en Uittreksel van een akte van overlijden
 • Vertaling N-E website teksten voor in Nederland gevestigde ambachtelijke bierbrouwerij
 • Beëdigde vertaling N-E Akte van inschrijving van rechterlijke uitspraak m.b.t. echtscheiding
 • Vertaling N-E groot aantal artikelen m.b.t. regelgeving trustkantoren
 • Correctie- en redactiewerkzaamheden alsook enig vertaalwerk N-E opleidingsmodules t.b.v. trustadministrateurs
 • Vertaling N-E tekst m.b.t. ondernemingsraad
 • Beëdigde vertaling N-E Vonnis
 • Beëdigde vertaling N-E Proces-verbaal
 • Beëdigde vertaling N-E Bewijs van in leven zijn
 • Beëdigde vertaling N-E cijferlijst en studieverslagen
 • Vertaling N-E (11.500 woorden) i.o.v. Lingua Skills (vertaalbureau)
 • Beëdigde vertaling N-E Aangifteformulier inkomstenbelasting
 • Beëdigde vertaling N-E Aangifte recht van successie
 • Vertaling E-N en correctie tekst m.b.t. Nasan Tur (Galerie West, Den Haag)
 • Beëdigde vertaling N-E testament
 • Vertaling N-E website NEOC B.V.
 • Beëdigde vertaling N-E Artikelen 10 – 10.6 + voorblad statuten
 • Beëdigde vertaling N-E Akte van levering
 • Beëdigde vertaling N-E Uittreksel overlijdensakte
 • Correctie en redactie N-E tekst m.b.t. een boek
 • Beëdigde vertaling N-E bankafschriften
 • Beëdigde vertaling N-E Verzoek om naturalisatie
 • Beëdigde vertaling N-E document m.b.t. aandelen
 • Beëdigde vertaling N-E Verklaring van executele
 • Vertaling E-N boventiteling De Baard van God van Hotel Modern
 • Beëdigde vertaling N-E rijbewijzen
 • Vertaling N-E brochure en tekst t.b.v. website ecomobiel 2011
 • Beëdigde vertaling E-N Geboorteakte
 • Vertaling artikel N-E Audrey Illouz (Nicolas Milhé) i.o.v. Galerie West, Den Haag
 • Vertaling E-N artikel t.b.v. tijdschrift over boulderen BLOK
 • Vertaling N-E website ecomobiel 2010
 • Beëdigde vertaling N-E twee PIO-card verklaringen
 • Vertaling E-N diverse documenten i.o.v. Golf Cromvoirt Beheer, Den Bosch
 • Vertaling/redactie ECR-M16 E-N
 • Vertaling brochure ‘Het Duet’ N-E
 • Vertaling N-E Recruitment via LinkedIn
 • Correctie en vertaling E-N Sekule Dunes
 • Vertaling en correctie N-E website Angi Studio
 • Vertaling N-E samenvatting script i.o.v. Volya Films, Rotterdam
 • Vertaling E-N artikel Robles & Fendt t.b.v. Sociaal Bestek, Reed Business Information, Den Haag
 • Vertaling E-N samenvattingen t.b.v. Gedrag & Organisatie, Reed Business Information, Den Haag
 • Vertaling N-E brochure Internationale Producties Koninklijke Schouwburg, Den Haag

Zoekt u een vertaler?

Mocht u een vertaling nodig hebben, neem dan contact op per e-mail en ik stuur u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen de gevraagde informatie en/of offerte.

Mocht u vooraf mijn tarieven willen inzien, dan kan dat hier.


Terug naar boven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.